Tag Archives: rpp kurikulum 2013 mts

RPP Akidah Akhlak Kurikulum 2013 Kelas VIII MTs

RPP Akidah Akhlak Kurikulum 2013 bisa anda dapatkan di sini. Tetapi sebelumnya, mungkin kami perlu memberikan sekadar kalimah pendahuluan. Anda tahu, bahwa Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap al-asma’ al-husna, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak… Read More »